Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Zákazníci v postavení spotřebitele mohou v případě sporu s dodavatelem nebo zprostředkovatelem v oblasti energetiky podat návrh na mimosoudní řešení a to přímo na Energetický regulační úřad (ERÚ), který je příslušným subjektem
pro řešení tohoto typu sporu.

Sídlo :
Energetický regulační úřad
Masarykovo nám. 5
586 01 Jihlava
webová stránka : www.eru.cz

ERÚ vykonává dohled nad dodržováním zákonných povinností ve zprostředkovatelské činnosti v energetice ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zák. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

Firma Ing. Jaromír Bastl, IČ 70447071 je od 15.11.2022 držitelem osvědčení o registraci zprostředkovatele č. 742238677, zápis v registru ZDE.

 

Share This