Při zvažování o změně dodavatele zpravidla zjišťujete to nejdůležitější a to je porovnání ceny elektřiny a plynu.
Zároveň byste si měli pročíst obchodní podmínky smlouvy, případně dodatku, kde si vyhledáte klíčové věci, jako je doba trvání smlouvy a co stane po jejím uplynutí.

Odstoupení od smlouvy z důvodu zdražení ceny
V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu určitou, většinou se prodlouží opět o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena. Říká se tomu prolongace. Znáte-li termín ukončení, neméně důležitým údajem je i výpovědní doba. Je to nejzazší termín, kdy musíte zaslat žádost o ukončení, aby ji dodavatel akceptoval a smlouvu automaticky neprodloužil.

Vlivem obchodní politiky se může se stát, že dodavatel zdraží nebo změní obchodní podmínky. Asi se vám to nebude líbit, ale přesto bych neradil zbrklý přístup a bez rozmyslu rychle změnit dodavatele. Během několika minulých let k tomu nedocházelo, protože ceny energií klesaly. Blíží se ale doba, kdy ceny zamíří opět vzhůru.

Dodavatelé s nejnižšími cenami to přinutí zdražit. Důležité je porovnání, zda-li se nedostanou nad úroveň majoritních dodavatelů. Ti mají díky vyšším cenám určitý cenový polštář a nemusí ihned reagovat.

Zdražení je nepříjemné nejen pro spotřebitele, ale i pro dodavatele. Energetický zákon umožňuje odstoupit od smlouvy v případě zdražení nebo změny obchodních podmínek. Dodavatelé si to uvědomují a jen velmi neradi přistupují k těmto změnám. Odkryli by si tak své portfolio zákazníků napospas konkurenci, která by jistě nelenila a pokusila by se část z nich odlákat.

Share This