Tuto otázku si klade mnoho lidí, když vidí roční vyúčtování za plyn. Někteří jsou mile překvapeni, jiní zaraženi. Kromě ceny za kubík plynu rozhoduje v rodinném rozpočtu i výše spotřeby plynu.

Cenu za kubík plynu si musíte spočítat

Celkovou cenu za kubík plynu byste na faktuře marně hledali. Přitom je to hodnota, kterou sleduje většina spotřebitelů při průběžném sledování plynoměru. Zaznamenají si počáteční stav a pak snadno zjistí, kolik protopili.
Cenu za kubík zjistíte nejlépe z ročního vyúčtování, kdy celkové náklady za spotřebu plynu a služeb podělíte počtem kubíků, které jste spotřebovali. Obě hodnoty najdete lehce na faktuře.

Příklad :
Uvedu záměrně  data  z vyúčtování od firmy innogy  (dříve RWE), protože je to stále majoritní dodavatel :

Vidíte, že celkové náklady za spotřebu plynu a služeb činí po odečtení slev 22 406,77 Kč s DPH. Odečteme také spotřebu v m3 v tabulce výše, kde je dodané množství 1 372,79 m3. Podělením těchto hodnot dostaneme 22 406,77 / 1372,79 = 16,32 Kč/m3.


Toto je nejjednodušší výpočet, kdy máte po ruce roční vyúčtování. Jiný případ je, když teprve pracujete na kalkulaci, abyste odhadli budoucí náklady, například od jiného dodavatele. Zde již musíte vědět, z čeho jsou náklady na jeden kubík tvořeny.
Jedna část je závislá na tom, kolik platíte za kilowatthodinu nebo Megawatthodinu a druhá na výši měsíčního paušálu, který se udává v Kč za měsíc.  Oba typy cen vám účtují  jak distributor, tak dodavatel.
Na faktuře jsou často odděleny ceny distribuce a ceny dodavatele zvlášť v tabulce, ale není to stoprocentní pravidlo. U distributora jsou ceny stanoveny napevno, takže i na faktuře u souseda budete mít ceny stejné, zatímco u dodavatele jsou neregulované a tedy volné.

Příklad :
Na základě ceníku pro domácnosti od Dobré Energie vypočteme cenu za kubík jiným postupem. Na odkazu je to druhý ceník, kde jsou ceny s DPH a distribuční území Gasnet.

Uvažujme roční spotřebu v zatepleném rodinném domku, která je ve výši 17 000 kWh, tj. 1 611 m3.

Celková konečná cena
Pevná cena za odebraný plynStálý plat celkem
1,08600239,10

Celkové náklady za rok vypočteme takto : 1,08600 x 17 000 + 289,31 x 12 = 21 933 Kč s DPH
Výsledek podělíme spotřebou v kubických metrech, tj. 21 933 / 1 611 = 13,61 Kč/m3


Sledujte i výši měsíčního paušálu

Pozor na jednu věc. Někteří dodavatelé marketingově zdůrazňují nižší cenu za plyn, ale již záměrně neupozorňují na vysoký měsíční paušál. K čemu je dobré, když máte nízkou cenu za megawatthodinu, když vám dodavatel napálí vysokou cenu za měsíční paušál? Trochu odbočím k elektřině. Majitelé garáží dobře ví, že nespotřebují skoro nic, ale stejně jim přijde faktura na tisícovku. Má to na svědomí zmíněný měsíční paušál.

Share This