Výpověď slouvyJe to již pár let, co se v naší ulici objevil podomní obchodník, který uzavíral smlouvy na plyn a elektřinu pro společnost Bohemia Energy. Měl celkem úspěch a docela jsem se divil, kolik toho nasmlouval.
Zlatá doba ale pro Bohemku uplynula a konkurence značně její postavení nahlodala a ubrala jí kus trhu. Ani mi to nedalo moc práce sousedy přesvědčit o nevýhodnosti cen, když jsem vytáhl srovnání s ostatními dodavateli. Většina měla ceny ze základních ceníků a tedy ty nejdražší. Možná, že je to lepší strategie držet vysokou cenu než všem naráz zlevnit.
Podomní obchodníci ještě chodí, i když ne už tolik, ale o to více se telefonuje. Smlouva se od doby platnosti nového občanského zákoníku může uzavřít i telefonicky. Stačí říct kouzelné slůvko „ANO“ a smlouva je na světě. Jednou mi volala jedna důchodkyně a byla překvapená, když jí přišel uvítací dopis, kde ji děkovali za uzavření smlouvy. Ani o tom nevěděla.

Jakmile obchodník zmizí nebo položíte telefon, začnete přemýšlet, co jste vlastně podepsali nebo odsouhlasili. Najednou jste se k něčemu zavázali a nevíte přesně k čemu. Nejistota vás donutí k tomu, že si začnete všude možně zjišťovat informace – na internetu, u známých nebo u odborníků.

Jak vypovědět novou smlouvu u BOHEMIA ENERGY

Když zjistíte, že jste pochybili, není ještě nic ztraceno a v pomyslném zásobníku střeliva zbývá stále dost nábojů, jak se ubránit.

Sepište proto co nejdříve výpověď a zašlete doporučeně s dodejkou na adresu dodavatele Bohemia Energy :

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
Na Poříčí 1046, 1047/24-26
110 00 Praha
IČ: 27386732

Abych vám usnadnil hledání, jak výpověď správně napsat, klikněte na odkaz se vzorem výpovědi :

Vzor odstoupení podle občanského zákoníku

Nemusíte se ničeho bát, hlavní a zásadní opora je v energetickém zákonu č. 458/2000 Sb. paragrafu 11, odstavcích 2 a 3.

Zákon č. 458/2000 Sb. par. 11a., odst. 2,3

V paragrafu 11a odstavec 2 a 3 se praví, že uzavřenou smlouvu lze vypovědět do 14 dnů od podpisu bez jakýchkoliv sankcí (odstavec 2) a pokud jste to nestihli, tak je ještě možnost vypovědět smlouvu do 15 dnů od zahájení dodávky včetně, viz odstavec 3. Takže je vidět, že máte dokonce 2 možnosti.
Má to ještě malou obezličku. Smlouva musí být podepsána mimo firemní prostory dodavatele a musíte být v postavení spotřebitele. Na živnostníka nebo na právnickou osobu se tato možnost nevztahuje.

Pro toho, komu nevadí suché právnické texty, uvádím přesnou citaci :

(odst.2) V případě smlouvy o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy podle ode dne jejího uzavření.

(odst.3) V případě smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, kterou při změně dodavatele uzavřel zákazník v postavení spotřebitele s držitelem licence distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence, je zákazník oprávněn bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána držiteli licence. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti zákazníka a držitele licence podle tohoto zákona týkající se sjednané výpovědi smlouvy uzavřené na dobu neurčitou.

Potom, co jste odeslali dopis, za pár dní doručovatel přinese podepsanou dodejku a vy máte jistotu, že výpověď dodavatel převzal. Jako další věc v pořadí zatelefonujte svému nynějšímu dodavateli a vysvětlete, co se stalo. Možná, že bude po vás chtít také kopii výpovědi. To záleží na dohodě.

Jestliže se vám nelíbí ani současný dodavatel, rád vám provedu zdarma analýzu a můžete si vybrat jiného.

Share This