Provést odečet údajů na plynoměru, to je občas klasická starost nás všech. Přišel vám lístek od distributora s termínem odečtu, ale zrovna se vám termín nehodí nebo nemůžete několik hodin čekat na příchod pověřeného pracovníka. Nezbývá, než se pokusit provést odečet vlastními silami a nahlásit stav telefonicky nebo poprosit souseda.

Údaje pro odečet stavu

Nebudu řešit případ, že ani nevíte, kde se plynoměr nachází. Co je nezbytně nutné nahlásit, jsou dva údaje – výrobní číslo plynoměru a stav.

Na obrázku níže vidíme číslo plynoměru ve třetím sloupci s názvem „Měřidlo“. Každý dodavatel to může mít na faktuře jinak a občas to vyžaduje trochu hledání.
Na štítku plynoměru najdete číslo vedle zkratky No nebo Nr.


Výrobní číslo najdete na štítku plynoměru nebo na faktuře za plyn.

Výrobní číslo plynoměru


Stav plynoměru se zobrazuje na jednořádkovém počítadle. Zajímá nás jen celočíselná hodnota, která je obvykle zvýrazněna v černém poli. Na desetinná čísla v červeném poli nebereme zřetel.


Termíny pro odečet

Termíny pro odečet provádí distributor obvykle jednou za rok a zhruba ve stejném čase jako v minulých obdobích.
Může se stát, že při změně ceny plynu k žádnému odečtu nedojde. Stav se vypočítává matematicky na základě tabulek. Na faktuře je způsob odečtu vypsán v podobě zkratky, která oznamuje, zda se jedná o opravu spotřeby, odhad spotřeby nebo o přímý odečet distributorem.

Varování

Na konec ještě jedno varování. Pokud vám zazvoní na dveře pracovník kvůli odečtu v době, která vybočuje z rámce obvyklého termínu pro odečet a ještě chce vidět faktury elektřiny nebo plynu ——> z 90% se jedná o podomního prodejce. Pokud se vám ho podaří zavčas vyprovodit, máte vyhráno.

Share This