Účet za energie

Dodavatelé energie zavádějí moderní informační systémy, které ve spojení s internetem umožňují zákazníkům zjistit informace o účtech za energie z pohodlí domova. Na rozdíl od kamenných poboček nejsme omezeni otevírací dobou ani víkendy.

Nejde však jen o kontrolu faktur. Zákazníci zde často řeší i změny výše záloh nebo způsobu platby. Často ze SIPO na bankovní účet.


Prostřednictvím portálu mohou lidé zadat samoodečet plynoměru nebo elektroměru a vyhnout se tak reklamacím ze špatně provedeného odečtu spotřeby.

Online zákaznické portály dnes již nabízí většina dodavatelů. Záleží na nich, které informace zpřístupní a na jaké úrovni. Pokud to shrneme, jedná se hlavně o tyto funkcionality:

  • kontrola vyúčtování za elektřinu nebo plyn
  • rozpis zálohových plateb
  • snížení nebo zvýšení zálohových plateb na další období
  • změna kontaktních údajů
  • informace o nastaveném tarifu nebo produktu
  • porovnání spotřeby za minulá období

Dodavatelé připravují i další novinky, jako je možnost zaplatit platební kartou nebo obsluha účtu pomocí chytrého mobilního telefonu. Většina zákazníků by také ráda přivítala zveřejnění informací o své smlouvě a obchodních podmínkách. Stává se občas, že se tyto důležité dokumenty ztratí. Pokud někdo hledá levnějšího dodavatele, bude to potřebovat. Z tohoto důvodu dodavatelé tyto citlivé údaje neradi zveřejňují.

Share This