Podle charakteru odběru elektřiny si určujete distribuční sazbu a v rámci určité distribuční sazby sledujete cenu silové elektřiny, kterou nabízejí dodavatelé.
Někdo používá jen běžné spotřebiče jako je televizor, pračka, myčka nádobí. Jiný ohřívá vodu v akumulačním bojleru a nebo vytápí byt přímotopem.  Poslední dva spotřebiče jsou výkonově náročnější a kdybyste  teoreticky použili jen základní distribuční sazbu např. D01d, mělo by to za následek zbytečně drahý provoz.

Pro domácnosti označujeme sazby s předponou D, např. D01d, D02d, D25d a máme jich celkem 10.  Pro firmy používáme předponu C, např. C01d, C02d, atd. a existuje zde 12 sazeb. Na první pohled se to zdá dost, ale některé se již nepoužívají  a dožívají z dřívějších dob. Ve srovnání  s domácnostmi jsou podnikatelské sazby obecně dražší.

Distribuční sazby elektřiny : znáte je?Jednotarifní distribuční sazby – pro běžné spotřebiče

Pro běžné elektrospotřebiče máme k dispozici 3 sazby. D01d, D02d a D03d, pro firmy C01d, C02d, C03d. Jedná se o jednotarifní sazby, kdy cena za kilowatthodinu je během dne stále stejná. Cena od dodavatele za silovou elektřinu a cena od distributora je zde nejvyšší. Naopak platíte nízké měsíční paušály za jistič. Směrem k vyšší distribuční sazbě klesá cena elektřiny, ale roste cena jističe. Elektroměr odečítá jen vysoký tarif (VT). Pro použití jednotarifní sazby nemusíte splňovat žádné zvláštní požadavky na připojení k elektrické soustavě.

Dvoutarifní distribuční sazby – pro náročnější spotřebiče

Pro náročnější spotřebiče, jako je akumulační ohřívač vody (bojler), elektrické vytápění nebo tepelné čerpadlo, se používají dvoutarifní sazby. Během dne se střídá vysoký tarif  (VT), který je dražší a levnější nízký (NT) tarif. U domácností je nejpoužívanější sazba D25d, která se využívá hlavně pro akumulační ohřev vody v době nízkého tarifu. Cena nízkého tarifu oproti vysokému je několikanásobně menší a úspora je i přes vyšší poplatky za jistič docela výrazná.

Pro přiznání dvoutarifní sazby si o ni musíte zažádat a přiložit revizní zprávu, že vlastníte akumulační spotřebič pro ohřev vody a že ho v daném odběrném místě máte nainstalovaný. Pro určité sazby je nutné splnit ještě další specifické podmínky, které nejsou předmětem článku. Také musíte zajistit technické blokování spotřebiče v době, kdy běží vysoký tarif. To vám zajistí každá elektrikářská firma.

Pro to, abyste získali základní přehled o rozdílech mezi jednotarifní sazbou D02d a dvoutarifní sazbou D25d, pohleďte na následující tabulku. Nejdůležitější je spodní část, kde je zobrazena celková jednotková cena elektřiny. Vidíte, že ve vysokém tarifu VT jsou ceny skoro shodné, u nízkého tarifu NT jsou skoro čtvrtinové. Když vezmete v úvahu, že 8 hodin denně pojedete na nízký tarif, je úspora znát i u menší spotřeby.

Distribuční sazby elektřiny. Zdroj : Dobrá Energie

 

Seznam dvoutarifních distribučních sazeb :

  • D25d – 8 hodin nízký tarif, pro akumulační ohřev vody
  • D26d – 8 hodin nízký tarif, pro akumulační ohřev vody a vytápění, vyšší spotřeba jak D25d
  • D27d – 8 hodin nízký tarif, pro elektromobily
  • D35d – 16 hodin nízký tarif, pro smíšený systém vytápění – akumulačního  vytápění a přímotopného. Sazbu bylo možné přiznat do 31. 3. 2016
  • D45d – 20 hodin nízký tarif, pro přímotopy. Sazbu bylo možné přiznat do 31. 3. 2016.
  • D56d – 22 hodin nízký tarif, pro tepelné čerpadlo. Sazbu bylo možné přiznat do 31. 3. 2016.
  • D57d – 20 hodin nízký tarif, pro smíšený režim el. vytápění, kombinace akumulačního a přímotopného vytápění, nebo k vytápění přímotopy nebo tepelný čerpadlem. Sazba platí od 1.4.2016.
  • D61d –  pro chalupáře a chataře , nižší sazby během víkendu

Článek nepodává zdaleka vyčerpávající odpovědi na problematiku distribučních sazeb. Pokouší se pro laiky získat základní názor a orientaci, podrobnější popis najdete např. na Wikipedii. Občas se stává, hlavně při koupi nemovitosti, že charakter spotřeby se u nového majitele podstatně změní. Pokud se to neřeší nebo se na to zapomene, dochází ke zbytečným výdajům za elektřinu, které by mohly být k užitku jinde.

Share This