Aukce

Aukce elektřiny a plynu

Aukce elektřiny a plynu jsou v poslední době módní nástroj, jak si zajistit levnější energie. Říká se jim také e-aukce a je to vlastně druh výběrového řízení, kde aukční firma shromáždí určitý balík objemu v MWh (megawatthodinách) a snaží se u zúčastněných dodavatelů o co nejnižší nákupní cenu.

Zkušenosti z aukcí, které již proběhly, lze shrnout do následujících bodů :

  • většinou se dosahuje lepší ceny než jsou běžné ceny vítězných dodavatelů. To je hlavní účel a z tohoto důvodu se aukce pořádá.
  • nemalá část účastníků aukce má problémy s přechodem k vítěznému dodavateli. Pro úspěšný přechod je nutné na stávajícího dodavatele doručit výpověď nebo ukončení smlouvy.To zařídí po ukončení aukce nový dodavatel ve spolupráci s aukční firmou. Domácnosti, které se přihlásí do aukce, by si měly zkontrolovat smlouvy –  hlavně u smlouvy na dobu určitou je dobré být obezřetný, aby termín připojení nastal až po legálním ukončení smlouvy staré a úspora ještě stála za to.
  • cena dosažená pomocí aukce je také jen na dobu určitou, většinou na 1 nebo 2 roky.V případě předčasného ukončení smlouvy je pokuta jistá. Místo úspory byste tedy mohli prodělat. Aukční firmy na to často pamatují a v případě nesrovnalostí se zříkají odpovědnosti za špatně vypovězené smlouvy.
  • po skončení aukce a  podpisu smluv na dodávku energií nemají společnosti, které provozují aukce, žádnou zodpovědnost za následný servis. V případě potíží žádnou pomoc u nich nenajdete.
  • po ukončení doby, na kterou byla smlouva sjednána může dojít k tomu, že se smlouva automaticky prodlouží, ale za ceny standardního ceníku. Pokud to nesledujete, vrátíte zpět dodavateli to, co jste aukcí ušetřili.
  •  dopředu nikdy neznáte vítězného dodavatele ani soutěžící dodavatele, potažmo jejich obchodní podmínky. Většina zákazníků je nečte, ale zde jsou obsaženy důležité informace o termínech ukončení smlouvy, ukončovacích lhůtách, pokutách a pod.
  • z tohoto hlediska může být problematické uzavírat takové smlouvy „naslepo“. Solidní aukční firmy proto dávají možnost účastníkům se svobodně rozhodnout, zda vítězný dodavatel splňuje jejich podmínky a pak teprve podepsat.
  • pomocí aukce lze u některých nekalých aukčních firem obejít energetický zákon tím, že účastník jednoduše nemůže pod pokutou odstoupit od aukce a odmítnout smlouvu s novým dodavatelem tak, jak to umožňuje energetický zákon, tj. až do 14 dnů po zahájení dodávky komodity.
Share This